Tłumacz Przysięgły Angielskiego w Lublinie

Cennik

I. Tłumaczenia pisemne poświadczone (tzw. "przysięgłe")

II. Tłumaczenia pisemne zwykłe.

III. Tłumaczenie ustne - konsekutywne.

IV. Przykładowe ceny tłumaczenia poświadczonego popularnych dokumentów.

 

Tłumaczenia pisemne poświadczone ("przysięgłe"):

Uwaga: W przypadku tłumaczeń poświadczonych (tzw. przysięgłych) koszt tłumaczenia obliczany jest w oparciu o liczbę tzw. stron obliczeniowych (gdzie ustawowo 1 strona obliczeniowa to dokładnie 1125 znaków ze spacjami tekstu wynikowego czyli tłumaczenia). Opłata liczona jest za każdą rozpoczętą stronę obliczeniową (z tolerancją 10%).

UWAGA: Podane ceny są cenami BRUTTO, zawierającymi podatek VAT.

 

Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski:

Rodzaj czynności

za 1 stronę obliczeniową

Za 1 stronę obliczeniową (1125 znaków) tłumaczenia

 

35 zł

Sporządzenie tłumaczenia - na wniosek zlecającego - w dniu zlecenia (tłumaczenie ekspresowe).

 

+50%

Tłumaczenie tekstów zawierających terminologię specjalistyczną.

 

+20%

Za każdy dodatkowy odpis tłumaczenia uwierzytelnionego.

 

20% ceny tłumaczenia

 

Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski:

Rodzaj czynności

za 1 stronę obliczeniową

Za 1 stronę obliczeniową (1125 znaków) tłumaczenia

 

45 zł

Sporządzenie tłumaczenia - na wniosek zlecającego - w dniu zlecenia (tłumaczenie ekspresowe).

 

+50%

Tłumaczenie tekstów zawierających terminologię specjalistyczną.

 

+20%

Za każdy dodatkowy odpis tłumaczenia uwierzytelnionego.

 

20% ceny tłumaczenia

 

Tłumaczenia pisemne zwykłe:

Uwaga: W przypadku tłumaczeń zwykłych (nie poświadczonych) stroną obliczeniową jest 1600 znaków ze spacjami. Opłata liczona jest za każdą rozpoczętą połówkę strony obliczeniowej.

Ceny negocjowane indywidualnie w zależności od tematyki tłumaczenia, jego trudności, wielkości zlecenia oraz terminu wykonania tłumaczenia. Poniżej stawki podstawowe .

UWAGA: Podane ceny są cenami BRUTTO, zawierającymi podatek VAT.

Rodzaj czynności

za 1 stronę obliczeniową
na polski lub angielski

Za stronę obliczeniową (1600 znaków) tłumaczenia - tryb zwykły (do 8 stron rozliczeniowych dziennie).

 

od 35 zł

Za stronę obliczeniową (1600 znaków) tłumaczenia - tryb ekspresowy (powyżej 8 stron rozliczeniowych dziennie).

 

+50%

Tłumaczenie materiałów uznanych przeze mnie za wysoce specjalistyczne lub wymagających obróbki graficznej.

 

do uzgodnienia

 

Tłumaczenia ustne - konsekutywne*

Uwaga: W przypadku tłumaczeń ustnych - konsekutywnych podstawą rozliczeniową jest 1 godzina tłumaczenia. Przy zamawianiu tłumaczenia ustnego konsekutywnego minimalną jednostką zamówienia są 2 godziny (1 blok). Pozostałe warunki będą ustalane w ramach uzgodnień indywidualnych.

Tłumaczenia ustne wykonuję w ramach dziedzin podanych w OFERCIE.

UWAGA: Podane ceny są cenami BRUTTO, zawierającymi podatek VAT.

Rodzaj czynności

 

Tłumaczenie ustne - konsekutywne* - 1 godzina.

 

120 zł

Minimalna wielkość zamówienia

 

2 godziny


* Tłumaczenia konsekutywne
W tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz rozpoczyna tłumaczenie dopiero, gdy prelegent skończy swoją wypowiedź (przemówienie może być podzielone na części). Zazwyczaj w tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz w trakcie przemówienia znajduje się obok rozmówcy, słucha go i sporządza notatki. Gdy osoba mówiąca skończy przemówienie lub zrobi przerwę w swojej wypowiedzi, tłumacz odtwarza wypowiedź w języku docelowym w całości i w taki sposób jakby to on ją wygłaszał.

 

Przykładowe ceny tłumaczenia popularnych dokumentów:

UWAGA: Podane ceny są cenami BRUTTO, zawierającymi podatek VAT.

Przykładowe ceny najbardziej popularnych tłumaczeń na język angielski:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (np. KUL, UMCS, Politechnika, UP, UM i inne) - 45 zł
 • zapytanie o niekaralność - 50 zł
 • odpis skrócony aktu urodzenia - 45 zł
 • odpis zupełny aktu urodzenia - 90 zł
 • odpis skrócony aktu małżeństwa - 45 zł
 • odpis zupełny aktu małżeństwa - 90 zł
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego (1 strona) - 45 zł
 • świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego (4 strony) - 180 zł
 • świadectwo dojrzałości (nowe 1-stronne) - 45-90 zł
 • świadectwo ukończenia liceum (nowe 2-stronne) - 90zł
 • świadectwo pracy - 135-180 zł
 • suplement do dyplomu - 270 - 540 zł
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki (2 pierwsze strony bez poświadczenia notarialnego) - 90 zł

Przykładowe ceny najbardziej popularnych tłumaczeń na język polski:

 • odpis aktu urodzenia (Wielka Brytania, Irlandia) - 70 zł
 • odpis aktu małżeństwa (Wielka Brytania) - 70 zł
 • dowód rejestracyjny (UK, druk V5C) - 70 zł
 • samochód z odzysku zaświadczenie o eksporcie (UK, druk V963) - 70 zł